http://xn--82c0aa8a1ajpwpq3bj5a2c5h8h.com/blog/wp-content/uploads/2016/08/body_reading.jpg

4 เคล็ดลับพิชิตข้อสอบ Reading Comprehension

4 เคล็ดลับพิชิตข้อสอบ Reading Comprehension

เชื่อว่าน้องๆ ส่วนใหญ่ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยนั้นจะมีปัญหากับวิชาภาษาอังกฤษกันไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวสอบ GAT, IELTS, CU-TEP, CU-AAT หรือ TU-GET ก็ตาม ปัญหาหลักที่น้องๆ หลายคนพบก็คือ part ของ Reading Comprehension ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นก็เช่น อ่าน passage ที่โจทย์ให้ไม่ทันเวลาสอบ แปลคำศัพท์ไม่ออก ไม่เข้าใจคำถาม อ่านแล้วง่วง จนทำให้น้องหลายๆ คนก็คงเริ่มท้อกันไป แต่วันนี้พี่ก็มีเทคนิคง่ายๆ ที่สามารถทำให้ข้อสอบ Reading กลายเป็นเรื่องกล้วยๆ ไปเลย

ก่อนที่พี่จะบอกเคล็ดลับเรื่องการอ่าน น้องๆ ต้องเข้าใจก่อนว่าโครงสร้างของบทความ หรือ passage ที่โจทย์ให้นั้นจะประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลักๆ ก็คือ ย่อหน้าเกริ่นนำ (Introduction) ซึ่งก็คือย่อหน้าแรก ต่อมาคือ ย่อหน้าเนื้อหา (Body) ซึ่งจะประกอบไปด้วยย่อหน้าเดียวหรือมากกว่าก็ได้ และสุดท้ายคือ ย่อหน้าสรุป (Conclusion) ซึ่งเป็นย่อหน้าสุดท้ายของบทความนั้นเอง หลังจากรู้เรื่องโครงสร้างของบทความคร่าวๆ แล้วเรามาตะลุย 4 เคล็ดลับง่ายๆ ของการทำข้อสอบประเภท Reading Comprehension กันดีกว่า

1. อ่านคำถามให้ดี

ก่อนที่น้องๆ จะเริ่มอ่านบทความนั้น เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไร โจทย์ให้ keyword อะไรจากคำถามไหม เช่น สมมุติว่าโจทย์ถามว่า What did John have in 1996? ฉนั้น keyword หลักที่โจทย์คือปี 1996 น้องก็ต้อง scan หาปีนี้ในบทความ ซึ่งถ้าน้องฝึกฝนการหา keyword จากคำถามบ่อยๆ ก็จะสามารถช่วยให้ทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. วิธี Scanning

Scanning คือการอ่านบทความผ่านๆ อย่างรวดเร็วเพื่อมองหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง หรือ keyword จากคำถาม เช่น ตัวเลข วันเดือนปี สถานที่  ซึ่งจะคล้ายคลึงกับเทคนิคในข้อแรกนั้นเอง

3. วิธี Skimming

Skimming จะคล้ายคลึงกับ Scanning ตรงที่มันคือการอ่านบทความผ่าน ๆ อย่างรวดเร็วแต่ต่างกันที่ Skimming ไม่ได้อ่านเพื่อมองหา keyword แต่อ่านเพื่อเข้าใจภาพรวม หรือ main idea ของบทความว่าบทความนี้เกี่ยวกับอะไรเป็นต้น โดยเทคนิคนี้พี่จะแนะนำว่าถ้าบทความที่โจทย์ให้มามีเพียงย่อหน้าเดียว น้องควรอ่านเพียงแค่ประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของบทความเท่านั้นเพราะส่วนใหญ่แล้วเนื้อหาสำคัญของบทความจะอยู่เพียงสองจุดนี้เท่านั้น แต่หากบทความมีมากกว่า 3 ย่อหน้าเป็นต้นไป น้องควรอ่านแค่ย่อหน้าแรกซึ่งคือ Introduction และย่อหน้าสุดท้ายซึ่งคือ Conclusion เพราะย่อแรกจะมีการกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องหรือ main idea อยู่และย่อหน้าสุดท้ายจะเป็นการสรุปถึงภาพรวมของเรื่องและย้ำถึง main idea ของเรื่องอีกครั้ง น้องๆ ไม่ควรเน้นอ่านไปที่ย่อหน้าเนื้อหา (Body) เพราะมันเป็นเพียงย่อหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญของเรื่องเท่านั้น

4. มองหาคำซ้ำ

เทคนิคนี้เหมาะกับการตอบคำถามประเภทถามหาชื่อเรื่องหรือใจความสำคัญของเรื่องซึ่งคำถามประเภทจะพบค่อนข้างบ่อยในหลายๆ สนามสอบ ตัวอย่างคำถามเช่น What is the main purpose of the passage? โดยส่วนใหญ่แล้วคำตอบของคำถามประเภทนี้มักจะประกอบไปด้วยคำสำคัญๆ ที่มักกล่าวซ้ำๆ ในบทความ โดยเทคนิคนี้จะคล้ายๆ กับการ Scan & Skim ที่ให้น้องๆ อ่านบทความผ่านๆ อย่างรวดเร็วเพื่อหาคำที่ใช้ซ้ำบ่อยๆ นั้นเอง

อย่างไรก็ตาม นอกจากเทคนิคที่พี่ให้ข้างต้นแล้ว น้องๆ บางคนก็อาจจะมีเทคนิคเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน นอกจากนี้น้องๆ ก็ควรฝึกฝนพัฒนาตนเองด้วยการฝึกทำโจทย์บ่อยๆ เพื่อให้เกิดการเคยชินกับข้อสอบประเภทนี้จะได้ไม่ตื่นเต้นเมื่อตอนลงสนามจริงกันนะจ้ะ

 
There are no comments

Add yours