Featured Cover Posts

วิธีอัพคะแนน TU-GET

วิธีอัพคะแนน TU-GET

วิธีอัพคะแนน TU-GET TU-GET คือ ข้อสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่น้องๆสามารถใช้ยื่นเข้าคณะอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ สำหรับการสอบ TU-GET นั้นระดับความยากถ้าเทียบกับ CU-TEP ของจุฬาแล้วพี่ถือว่าค่อนข้างง่ายกว่าในบาง part แต่ TU-GET ก็จะมี part ที่น้องๆ ส่วนใหญ่มีปัญหากันมากๆ ซึ่งก็คือ part ของ Vocabulary โดยเทคนิคการทำข้อสอบ TU-GET ในแต่ละ part..

Latest Galleries

Latest Articles

3 เทคนิคเพิ่มคะแนน PAT 1

3 เทคนิคเพิ่มคะแนน PAT 1

3 เทคนิคเพิ่มคะแนน PAT 1 เรามาพูดถึงข้อสอบ Pat 1 กันก่อนว่าค่อนข้างยากเลยนะครับน้องๆต้องใช้ทั้งไหวพริบและความพยายามในการทำ ข้อสอบตอนนแบ่งเป็น สองส่วนคือ ข้อกา 30 ข้อ ข้อละ 6 คะแนน และข้อเขียน 15 ข้อ ข้อละ..
การเคลื่อนที่แนวตรง

การเคลื่อนที่แนวตรง

  การเคลื่อนที่แนวตรง วันนี้พี่จะมาพูดถึงบทง่ายๆบทหนึ่งของฟิสิกส์ที่น้องจะเจอตอน ม.4 เทอม 1 บทนี้จะพูดถึงปริมาณทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่เช่น ความเร็ว ความเร่ง การกระจัด ซึ่งเป็นปริมาณเวกเตอร์คือมีทิศทาง และ ระยะทาง อัตราเร็ว อัตราเร่ง ซึ่งเป็นปริมาณสเกลาคือ ไม่มีทิศทาง ตัวแผนที่น้องจะเจอหลักๆคือ s,u,v,a,t s=..