Featured Cover Posts

วิธีอัพคะแนน TU-GET

วิธีอัพคะแนน TU-GET

วิธีอัพคะแนน TU-GET TU-GET คือ ข้อสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่น้องๆสามารถใช้ยื่นเข้าคณะอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ สำหรับการสอบ TU-GET นั้นระดับความยากถ้าเทียบกับ CU-TEP ของจุฬาแล้วพี่ถือว่าค่อนข้างง่ายกว่าในบาง part แต่ TU-GET ก็จะมี part ที่น้องๆ ส่วนใหญ่มีปัญหากันมากๆ ซึ่งก็คือ part ของ Vocabulary โดยเทคนิคการทำข้อสอบ TU-GET ในแต่ละ part..

Latest Galleries